MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 / 30 99 99 (0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)

Wp yw kolizji obiektów kosmicznych na rodowisko Ziemi

Telecka:Wp yw kolizji obiektów kosmiczn
Autor: Ma gorzata Telecka
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1004662
ISBN / EAN: 9783639891362

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

45,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Zusatzinformation

  • Autor:
  • Verlag: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
  • ISBN / EAN: 9783639891362
  • Bindung: Taschenbuch

Produktbeschreibung

Impakty kosmiczne s jednym z g ównych czynników kszta tuj cych zarówno powierzchnie, jak i wn trza cia Uk adu S onecznego. Na Ziemi oddzia ywanie kolizji kosmicznych wydaje si niewielkie, gdy lady impaktów s zacierane przez tektonik p yt, erozj , denudacj i inne procesy niszcz ce. Ponadto wi ksza cz powierzchni Ziemi pokryta jest oceanami, co utrudnia poszukiwania kraterów meteorytowych. Nie oznacza to jednak, e nasza planeta nie jest w równym stopniu nara ona na uderzenia obiektów pozaziemskich, co pozosta e planety Uk adu S onecznego, i e mo na zaniedbywa wp yw impaktów kosmicznych zarówno na poszczególne geosfery, jak i na cz owieka. Kolizje kosmiczne nios zarówno mier jak i ycie, a ich wp yw na rodowisko Ziemi jest niezaprzeczalny.

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Wp yw kolizji obiektów kosmicznych na rodowisko Ziemi

  • Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein