MENÜ MENÜ
 • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 / 30 99 99 (0,14 €/Min.)

Sosyolojik Aç_dan Bosanma

Mise:Sosyolojik Aç_dan Bosanma
Autor: Mehmet Ali Mise
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1263740
ISBN / EAN: 9783639813500

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

69,90 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

 • Produktbeschreibung
 • Kundenmeinungen

  Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
  Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Zusatzinformation

 • Autor:
 • Verlag: Türkiye Alim Kitaplar
 • ISBN / EAN: 9783639813500
 • Bindung: Taschenbuch

Produktbeschreibung

Sosyo-kültürel degisimlerin h_zl_ yasand_g_ zaman_m_zda degisimden en fazla etkilenen kurumlar_n bas_nda aile gelmektedir. Bu degisimlerin aile üzerindeki en olumsuz ve dikkat çekici sonuçlar_ndan biri de bosanmad_r. Bu çal_smada 2014 y_l_ TÜ_K verilerine göre 2,30 kaba bosanma h_z_yla Türkiye ortalamas_n_n üzerinde olan ve kaba bosanma h_z_ en yüksek besinci il durumundaki Usak iline ait bosanmalar_n sebepleri ve sonuçlar_ arast_r_lm_st_r. Çal_sma, giris k_sm_ hariç dört bölümden olusmaktad_r. Birinci bölümde aile ve bosanma konusu ele al_nm_s, ikinci bölümde bosanma konusunda yap_lan önemli baz_ çal_smalar_n özetleri verilmistir. Üçüncü bölüm arast_rman_n yöntemi hakk_ndad_r. Dördüncü bölümde ise saha arast_rmas_n_n bulgular_ degerlendirilmistir. Arast_rma verilerine göre, bosanmayla sonuçlanan evliliklerin bir k_sm_nda evlilik öncesi baslayan problemler oldugu görülmüstür. Baz_ evliliklerde ise sonradan baz_ problemler yasanmaya baslam_st_r ki bunlar_n basl_calar_ sunlard_r: Aldatma, siddet, ekonomik sorunlar, ailelerin olumsuz müdahalesi ve psikolojik rahats_zl_klar.

0 Kundenmeinungen

Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Sosyolojik Aç_dan Bosanma

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein