MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 / 30 99 99 (0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)

Ortaçag _slâm Dünyas_nda V. Postulat Gelenegi

Aslan Seyhan:Ortaçag _slâm Dünyas_nda V
Autor: _rem Aslan Seyhan
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1386908
ISBN / EAN: 9783639811551

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

49,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Zusatzinformation

  • Autor:
  • Verlag: Türkiye Alim Kitaplar
  • ISBN / EAN: 9783639811551
  • Bindung: Taschenbuch

Produktbeschreibung

Eukleides'in V. postulat_ tarih boyunca matematigin kars_last_g_ birkaç bunal_mdan biri olmustur. Paralel postulat_ olarak da bilinen bu postulat geometri basta olmak üzere tüm bilimlerde bilimsel yöntemin ne olmas_ gerektigi ile ilgili tart_smalara yol açm_st_r. Gerek ifadesinin kar_s_kl_g_ gerekse içerdigi sonsuzluk imas_ onu matematikçilerin gözde problemi haline getirmistir. Bu sorunun ayd_nlat_lmas_ 18. yüzy_la kadar beklemistir. Tüm bu ispat çabalar_ sonucunda Eukleides d_s_ geometriler ortaya ç_km_st_r. Bu neticelendirmede ve problemin sonraki yüzy_llara aktar_lmas_nda _slâm Dünyas_ bilginlerinin yeri çok önemlidir. Bu kitap nesnel bir sekilde geçmise yönelik bir degerlendirme yapmak amac_yla yaz_lm_st_r. Matematik tarihi ile ilgilenenlere, matematigi sevenlere ve onun evrimini merak edenlere hitap etmektedir. Eseri anlamak için çok temel seviyede matematik bilmek yeterlidir. Eser gayet basit kavramlar_ konu edinmektedir ve esas amac_ aç_klay_c_ olmakt_r. Bu eser 2012 y_l_nda Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim dal_nda yüksek lisans tezi olarak haz_rlanm_s daha sonra baz_ düzenlemelerle kitap haline dönüstürülmüstür.

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Ortaçag _slâm Dünyas_nda V. Postulat Gelenegi

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein