MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 / 30 99 99 (0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)

wiadomo zagro enia cyberterroryzmem - studium przypadku Polski

Maksimowicz:wiadomo zagro enia cybert
Autor: Agnieszka Maksimowicz
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1387599
ISBN / EAN: 9783639890617

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

49,90 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Zusatzinformation

  • Autor:
  • Verlag: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
  • ISBN / EAN: 9783639890617
  • Bindung: Taschenbuch

Produktbeschreibung

Praca mia a na celu zbadanie wiadomo ci zagro enia cyberterroryzmem w Polsce w ród ekspertów zawodowo zajmuj cych si bezpiecze stwem teleinformatycznym. Na wiadomo zagro enia cyberterroryzmem sk ada si wiele, po czonych ze sob i wzajemnie na siebie oddzia ywuj cych p aszczyzn. W rozdziale pierwszym zosta opisany fenomen cyberterroryzmu wraz z wyodr bnieniem obowi zuj cej definicji. Natomiast rozdzia drugi dotyczy analizy aspektu prawnego i instytucjonalnego. Rozdzia trzeci stanowi raport badawczy zjawiska cyberterroryzmu w wiadomo ci ekspertów. Przy badaniu aspektów postaw ekspertów w rozdziale trzecim pod uwag zosta y wzi te takie elementy jak wiadomo (rozumienie) zjawiska cyberterroryzmu, diagnoza przygotowania infrastruktur krytycznych w Polsce do ataku cyberterrorystycznego, prognoza rozwoju zjawiska cyberterroryzmu. Na zako czenie zosta y wskazane dwa typy idealne postaw ekspertów wobec zjawiska cyberterroryzmu.

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: wiadomo zagro enia cyberterroryzmem - studium przypadku Polski

  • Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein