MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 / 30 99 99 (0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)

Chris Cleave'in "Küçük Ar_"s_: Göçmenlik, Ötekilik ve Çokkültürlülük

Ulucan:Chris Cleave'in "Küçük Ar_"s_: G
Autor: Özlem Ulucan
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 305268
ISBN / EAN: 9783639671476

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

36,90 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Zusatzinformation

  • Autor:
  • Verlag: Türkiye Alim Kitaplar
  • ISBN / EAN: 9783639671476
  • Bindung: Taschenbuch

Produktbeschreibung

Göçmenlik hem kavram itibar_ ile hem günümüz sartlar_ndan dolay_ son zamanlarda üzerinde durulan en yayg_n olgulardan biridir. Söz konusu kavram çok yönlü olup, savaslar, sömürgecilik, çokkültürlülük ve ötekilik olgular_ ile de yak_ndan ilgilidir. Çal_smam_za konu olan Küçük Ar_'n_n yazar_ Chris Cleave, Kamerun'da dogmus biri olarak Afrika k_tas_n_n sosyal, ekonomik, toplumsal ve kültürel yap_s_ndan haberdard_r. Su an Londra'da yasad_g_ için _ngiltere ile ilgili de birebir gözlem yapma sans_na sahiptir ve tüm bu bilgiler yazd_klar_n_n gerçek hayattan kesitler oldugunu ispatlar niteliktedir. Ayr_ca, göçmen sorunlar_n_n, ötekilik kavram_n_n, kimlik kargasas_n_n ve çok kültürlülügün bir kez daha gözden geçirilmesi gerekliligi, eserin gerçek hayatta bir göçmenin yasad_klar_ndan esinlenerek kaleme al_nmas_ndan kaynaklanmaktad_r. Bu durum da, hem esere, hem yazara belli bir itibar kazand_rm_st_r, çünkü realiteye uyarak sosyal, tarihsel, travmatik, trajik bir olguyu edebi esere tas_m_st_r. Böyle bir eseri sömürgecilik, göçmenlik, çokkültürlülük ve ötekilik baglam_nda analiz ederek, herkesi yak_ndan ilgilendiren bu olgular_ yeni bir bak_s aç_s_ ile sunmaya çal_st_m.

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Chris Cleave'in "Küçük Ar_"s_: Göçmenlik, Ötekilik ve Çokkültürlülük

  • Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein