MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 01805 / 30 99 99 (0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)

_hracat Tesviklerinin Uluslararas_ Pazarlamaya Etkisi

Avc_:_hracat Tesviklerinin Uluslararas_
Autor: _brahim Avc_
Verfügbarkeit: nur noch 3 lieferbar
Artikelnummer: 313723
ISBN / EAN: 9783639811377

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

64,90
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Zusatzinformation

  • Autor:
  • Verlag: Türkiye Alim Kitaplar
  • ISBN / EAN: 9783639811377
  • Bindung: Taschenbuch

Produktbeschreibung

Gün geçtikçe küresellesen ve artan rekabet ortam_nda isletmeler d_s pazarlara aç_lmak istemekte ancak d_s pazar_n iç pazardan farkl_ dinamiklere sahip olmas_ nedeniyle bu isteklerini ya ertelemekteler ya da tecrübesiz olduklar_ için d_s pazarda rekabet edememektedirler. _sletmelerinin bu durumunu fark eden devletler onlara destek olmak, rekabet avantaj_ saglamak gibi birçok nedenlerden dolay_ isletmeleri ihracata yönlendirmek amac_yla tesvikler sunmaktad_rlar. Bu eser ihracata yönelik sunulan tesviklerin uluslararas_ pazarlamaya etkisini incelemek amac_yla yaz_lm_st_r. Eser 3 bölümden olusmakta, ilk 2 bölümde ihracat tesvikleri ve uluslararas_ pazarlama kavramlar_ teorik olarak anlat_lm_s, son bölümde ise ihracat tesviklerinin bilinilirligi ve uluslararas_ pazarlamaya etkisini ölçmek amac_yla yap_lm_s bir uygulamaya yer verilmistir. Eserimin uluslararas_ pazarlara girmeyi düsünen girisimcilere ve yöneticilere d_s pazara girme ve ihracat tesviklerinin kullan_m_ konusunda yol gösterecegi, ögrencilerin ve ilgilenenlerin ihracat tesvikleri ve uluslararas_ pazarlama konular_nda bilgi edinebilecegi, akademik arast_rmalar yapan görevlilere ise yard_mc_ bir kaynak olacag_ düsünülmektedir.

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: _hracat Tesviklerinin Uluslararas_ Pazarlamaya Etkisi

  • Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein